MOTIVÁCIÓS TÉRKÉP

Minden cégnek az egyik (ha nem épp a) legnagyobb költsége az emberállomány. Az, hogy mennyire térül meg ez a befektetés minden cégtulajdonos számára kulcsfontosságú. Egy csapat hatékonysága, elköteleződése elsősorban a motivációból táplálkozik, ennek a szintje pedig erőteljesen korrelál a cég profitabilitásával.

motivációs térkép

Miben segít a motivációs térkép?

megsokszorozza a cégtulajdonos vezetői eredményességét, növeli a cég profitabilitását

segít összhangba hozni az egyéni szükségleteket a szervezeti célokkal

fejleszti a csapatok hatékonyságát és növeli teljesítményüket

segíti kiválasztani a legalkalmasabb jelentkezőt bármely pozícióra

képet ad a vezetésnek arról, hogy valójában mi is zajlik a munkavállalókban

kialakít egy közös nyelvet, pozitívan befolyásolja a lojalitást és a cégkultúrát

Csapatod tagjainak csakúgy, mint Neked a cég tulajdonosának is a munkával kapcsolatos boldogságát és sikerét nagy részben az határozza meg, hogy a legfontosabb motivátoraitok mennyire vannak kielégítve.

Ezek a motivátorok azonban nem tudatos döntések eredményei, hanem az énképből, a hitrendszerből, elvárásokból és a személyiségből bontakoznak ki. Csakúgy, mint az életcél esetében, nem ’feltalálunk’ motivátorokat, hanem inkább érzékeljük a létezésüket. Ezt méri fel és mutatja meg ez a eszköz.

Ennek a térképnek a megalkotását az emberi motivációra vonatkozó kiterjedt kutatások előzték meg, amelynek három fő forrása van: Abraham Maslow szükségleti hierarchiája, Edgar Scheins karrier horgonyai, valamint az Enneagram személyiségtipológia. Három klaszter területet tartalmaz, amelyek mindegyikében három motivátor szerepel. Ez azt jelenti, hogy összességében kilenc fő motivátor van.

Mindenkiben megvan mind a kilenc.

A különbség az, hogy mindenkinek más sorrendben és más szinten vannak ezek a motivátorai, éppen ezért a személyes profil végleges volta több millió lehetőségből rajzolódik ki.

Néhány motivátor erősíti egymást, és vannak olyanok is, melyek feszültséget, konfliktust generálhatnak együtt, akár az egyénen belül (belső konfliktus), akár csapat, vagy a szervezet szintjén. Ezeknek az elemzésénél a kontextus is kulcsfontosságú. Nem létezik egyetlen egyetemes jelentés, semmit nem szakíthatunk ki abból a kontextusból, amelyben jelen helyzeted szerint vagy, vagy amelyben a csapatod éppen működik.

És hogy miért képezi ez nálam minden esetben szerves részét egy coaching folyamatnak? Mert a motiváció az üzemanyag a változáshoz. Célokat viszonylag könnyű megfogalmazni, nagyon gyakori mégis, hogy amikor a konkrét lépések megtételére kerülne sor, sokakban elindul valamiféle önszabotázs. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, és hogy magas energiaszinten, tényleg el is induljunk és végig is menjünk a céljaink megvalósítása felé vezető úton, elengedhetetlenül szükséges, hogy kövessük e motivátoraink által megrajzolt természetes mintázatot.

Ezt teszi leírhatóvá, mérhetővé és monitorozhatóvá ez a térkép!

Szeretnél a csapatodról motivációs térképet? Írj!

RÓLAM MONDTÁK

“Ajánlom a coachingot Tamással mindenkinek, akiben bármilyen kérdés felmerül saját magával vagy a kollégáival kapcsolatban, aki úgy érzi megakadt, nem tud továbblépni egy-egy ponton. Rendkívül jó partner ebben, megértő, elfogadó. Személyiségével és érdeklődésével mérhetetlen bizalmat és önbizalmat kelt az emberben. A coaching kezdetekor még 1 éve sem voltam vezető, így érthetően több kérdés is volt bennem saját magammal, a munkámmal és a csapatommal kapcsolatban. A coaching alatt észrevétlenül ismertem meg saját magam, és fedeztem fel ezáltal a bennem rejlő válaszokat.”

– Krisztina, business unit manager

Partnereim

Vermes Tamás, business coach, üzleti coach, Budapest
Vermes Tamás, business coach, üzleti coach, Budapest
Vermes Tamás, business coach, üzleti coach, Budapest
Vermes Tamás, business coach, üzleti coach, Budapest
Vermes Tamás, business coach, üzleti coach, Budapest